Tensta Basket – Historik

Tensta Baskets rötter går bakåt i tiden till slutet av sommaren 1998. Platsen var Elinsborgsskolan och klubbens första namn var Elinsborg IF. Verksamheten drevs i anslutning till skolan och i relativt liten skala bestående av flickor och pojkar upp till åk 6.

Initiativ tagarna var föräldrar, skolpersonal och basketledare. Antal lag och föräldrar som anslöt sig till föreningen växte snabbt. Första säsongen 98/99, räknades till 10 lag och säsongen därefter deltog 15 lag i seriespel.

Våren 1999 valdes föreningens första styrelse som lade grunden och skapade strukturen till dagens verksamhet.  Ideen om ett stort basketprojekt föddes och fick med en gång gehör bland stadsdelens politiker och tjänstemän och välkomnades av skolorna. Ledarrekrytering och utbildning var det viktigaste arbetet och projektets ryggrad var social fostran, multikulturell integration och idrottslig moral.

Elinsborg IF blev Stockholms snabbast växande basketbollklubb!  Storsatsningen på utbildning, att få fram ledare och domare, visade det sig bli framgångsrik. Tiotals ungdomar har sedan dess fått ledar- och domarutbildning. 75 av Stockholms 142 ungdomsdomare  och 25 av Stockholms 168 steg 2 och steg 3 domare är Tensta Baskets medlemmar, de coachar också ungdomslag  i Tensta Basket.

Till Elinsborg IF strömmade flera ungdomar från kringliggande skolor och andra föreningar.
Föreningen  Elinsborg  växte ifrån sin  lilla och lokala karaktär.  Snart var det dags för ett namnbyte mer representativt för alla medlemmar. Vid årsmötet år 2000 röstade medlemmarna för ordförandes, Lars-Erik Byströms, namn förslag till Tensta Basketbollklubb.
Lars-Erik Byström
är nu utsett till klubbens heders ordförande.

Tensta Basket medverkade till Elinsborgsskolans basketprofilering, Hjulstaskolans basketklasser och Tensta Gymnasiums basketprogram. Tensta Basket håller igång basketskolor på Hyllingeskolan, Gullingeskolan och Enbacksskolan.
Klubben arbetar främst inriktat på barn- och  ungdomsbasket i Spånga-Tensta och Rinkeby.
Redan vid starten, hösten 1998, ställdes höga kvalitativa och kvantitativa mål för verksamheten. Det handlar inte enbart om idrottsliga mål utan i lika stor utsträckning om sociala och samhälleliga mål.

Vi känner ett stort ansvar när det gäller att ge våra barn och ungdomar en meningsfull fritid.
Vi vill
ge de en trygg tillvaro och lära de att känna stolthet, kamratskap och solidaritet som motvikt till konkurrens och att alltid till varje pris vinna.
Vi vill lära de ta ansvar för sig själva och för andra.
Vi vill
hitta former för ett större föräldraengagemang.
Vi vill
utnyttja basketen för kontaktskapande över etniska, religiösa, och sociala gränser.
Vi har lika många flickor som pojkar i klubben.
Vi vill att namnet Tensta  ska bl a kännetecknas som ett område som fostrar trevliga och ansvartagande ungdomar och som dessutom tillhör eliten i svensk basket .

För Tensta Basket är det tredje året i år som klubben deltar med framgång i seniorverksamhet.
Våra äldsta flickor och pojkar deltar i division 3 damer respektive division 1 herrar.