Visionen om den nya förorten

Det pågår en het politisk debatt om förorten på nationell nivå: härmed inbjuder Tensta Basket politiker från alla grupperingar, företagare, tjänstemän och föreningar till ett möte i hjärtat av den ”hårda” förorten där vi förutsättningslöst och under trivsamma former diskuterar förortens möjligheter.

Tensta Basket kommer att presentera sin verksamhet och sina ambitioner – sportsligt och socialt – samt redogöra för hur vi aktivt arbetar med visionen att skapa ett attraktivt, spännande och tryggt Tensta: Det nya Tensta.

Tensta Basket utbildar ledare – enligt principen spela själv under kvalitativ ledning men också själv bli en kvalitativ ledare – och dessa unga ledare bär med sig i livet värderingar och ideal som inspirerar andra unga. Genom våra basketprofiler finns vi i skolorna och kan på ett osökt sätt vara stilbildare för ungdomarna med våra ”human rights” värderingar.

Politiker och företag som, i samarbete med Tensta Basket, är beredda att anta den djärva utmaningen med förorten som frontlinje mot ett nytt, mångkulturellt och i den bästa meningen annorlunda Sverige kommer att associeras med det renommé och den seriositet som Tensta Basket åtnjuter i sportsliga, massmediala och framför allt sociala sammanhang.

Låt oss träffas och möta framtiden!